Nabídněte Vaši chatu

Kokořínsko

 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj se rozprostírá na oblasti o rozloze 410 km² a patří k nejkrásnějším oblastem nejen z Mělnicka, Českolipska, ale z celého našeho území. Krajina je zajímavá pro svůj kaňonovitý charakter, pískovcové skály, která vytvářejí skalní převisy, drobné jeskyně a výklenky.
 

Sídlo loupežníků

Hrad Kokořín je na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem a jeho místo je uprostřed chráněné krajinné oblasti. Kolem hradu je opředena celá řada pověstí, z nichž je nejznámější ta o loupeživých rytířích v čele s Petrovským z Petrovic.

Do hradu se dostanete po dřevěné mostě, které vede na nádvoří. Dominantou hradu je 38 metrů vysoká věž s kamennou helmou. Hrad patří rodině Špačkových, kteří ho nechávají volně přístupný veřejnosti. Hrad Kokořín byl velmi oblíbený nejen mezi loupežníky, ale také umělci. Hrad se tak stal inspirací pro Josefa Navrátila, Antonína Mánesa a samozřejmě pro Karla Hynka Máchu.

Karel Hynek Mácha na hradě stvořil své dílo Cikáni a také Kokořín zpodobnil v podobě kresby. Díky lásky umělce k tomuto kraji, a to nejen k hradu, ale také k přírodě a dalším památkám se říká krajem Máchovým.

Hrad Houska

Hrad Houska je cílem mnoha výletníků a dobrodruhů, kteří mají rádi tajemná místa a pověsti. S hradem Houska je spojená pověst o průrvě do pekla a odsouzenci, který do ní byl spuštěn. Vchod do pekla má být střežen černým mnichem bez obličejem, jen se přesně neví, kde se rána nachází. Samotné hledání je tak cílem cesty na hrad Houska.

Tajemné je na hradu i samotné místo vzniku. Dodnes se neví, kým byl hrad postavený ani proč zrovna na takovém místě. Kolem hradu nevede žádná hranice, obchodní stezka ani v jeho blízkosti není žádné místo, které by bylo potřeba chránit.

Hrad má ještě jednu zajímavost, a to skálu, která celým hradem prostupuje. Skála je viditelná jak z venku na nádvoří, tak i uvnitř samotného hradu. Nádvoří hradu má výbornou akustiku, a tak není divu, že je velmi časté místem pro konání koncertů.

Máchovo jezero

Máchovo jezero, známe jako Mácháč, je ve skutečnosti rybník a založil ho Karel IV. v roce 1366. V současné době patří mezi nejoblíbenější rekreační místa na našem území. Především během letních měsíců je zde o zábavu postaráno.

Na moha místech jezera je možné si půjčit lodičky, šlapadla nebo surfy a malé plachty. Od května do září se můžete po Mácháči projet na výletním parníku. Nejznámější rekreační střediska jsou Doksy a Staré Splavy.

Ani v zimě ale Máchovo jezero nespí. V zimě je možné na jezeře bruslit, běžkovat kolem nebo nebo si zajezdit na tzv. eiskách, což jsou speciálně upravené plachetnice. Kolem celého jezera vede okružní žlutá turistická trasa. Do širokého okolí vás zavedou trasy červená a modrá. V oblasti kolem Máchova jezera vedou také cyklotrasy, které především v podzimních měsících nabízejí nádherné výhledy do krajiny.

Najděte cestu ze skalního bludiště

Skalní soutěsky, které jsou nedaleko rozcestí u Hájovny tvoří bludiště, které si rozhodně užijete. Úzké cestičky mezi vysokými skalami vám dokáží zamotat hlavu. Vstup do bludiště vede přes vytesané schůdky po strmé skále a na samotném konci vás čeká dechberoucí výhled a při správném načasování západ slunce na skalách.

Chcete se po Kokořínsku rozhlédnout? Vystoupejte na Čapskou palici. Ta se tyčí vysoko nad Čapským dolem. Jedná se o skalní kyj, ze kterého se můžete rozhlédnout po celém kraji a vidět tak skalní útvary a krajinu, kterou Mácha tak obdivoval.

Už jste někdy viděli čertovy hlavy? Na Kokořínsku můžete. Jedná se o reliéfy dvou hlav pohádkových bytostí, které velmi věrohodně připomínají čerty. Jedná se o práci sochaře Václava levého ze 40. let 19. století.
 

 

Udělejte si podzimní procházku

Máte rádi podzim, když všechno září barvami a teploty ještě nejsou tak nízké? Máme pro vás typ na výlet do krajiny plné skalních útvarů. Vydejte se na Cinibulkovu stezku. Na této stezce potkáte celou řadu skalních útvarů jako jsou prolezačky, obraznice, bludiště nebo pískovcové tvarové útvary v podobě obří hlavy nebo žáby.

 


 

Informace v souvislosti s šířením nemoci Covid-19

S platností od 3.12.2020 je krátkodobý pronájem nemovitostí povolen za dodržení dalších předmětných vládních nařízení.


Manuál pro krátkodobý pronájem chat a chalup v souvislosti s novými vládními nařízeními vyhlášenými dne 28.1.2021

Od 28.1.2021 dochází ke zpřísnění režimu ubytování s rodinou v rámci home office v hotelech či pensionech, které jsou považovány za ubytovací služby (poskytují další doprovodné služby, stravu, recepci, wellness, masáže, úklid a podobně).

Rádi bychom znovu podotkli, že krátkodobý pronájem soukromých nemovitostí (chat, chalup, rodinným domů, statků a dalších nevyjímaje) NESPADÁ pod ubytovací služby (povinnost dokládat dokument o pracovní cestě či pracovním účelu souvisejícím s ubytováním mají POUZE klienti hotelů, pensionů a jiných velkokapacitních ubytovacích zařízení operující v rámci "ubytovacích služeb", nikoliv klienti, kteří si pronajímají nemovitost od soukromého majitele).

Charakteristika krátkodobého pronájmu je pronájem nemovitosti "vcelku", bez jakýchkoliv doprovodných služeb a souvisí s faktem, že po dobu pronájmu klient pečuje o svěřenou nemovitost s péčí řádného hospodáře a po skončení doby pronájmu vrací nemovitost zpět majiteli.

Problematikou krátkodobého pronájmu a ubytování (ubytování nejsou ubytovací služby, na které se vládní nařízení vztahuje) je podobnost v účelu využití, nicméně se lze přiklonit k té či oné variantě a v obou případech má dotyčný pravdu.

Ubytování samo o sobě souvisí s rekreačními účely, poskytuje se často povlečení, úklid a další služby. Krátkodobý pronájem souvisí s pronájmem celé nemovitosti na předem smluvenou dobu, bez doprovodných služeb, klient se sám o nemovitost stará, provádí úklid a po skončení smluvené doby pronájmu jí vrací zpět pronajímateli.

Zde je možné vidět značnou podobnost a korelaci a ve své podstatě jsou obě varianty správně (ve všeobecných obchodních podmínkách uvádíme "Smlouva o zprostředkování ubytování", byť se jedná o "Smlouvu o zprostředkování pronájmu", jelikož pronajímané nemovitosti jsou bez dalších služeb, pouze pro lepší orientaci klienta zaměňujeme sousloví "krátkodobý pronájem" se slovem "ubytování" pro lepší pochopení klienta).

Velmi podstatným faktem je, že pokud si pronajímáte nemovitost, rozhodně tím neroste riziko šíření nákazy, není rozdíl v riziku šíření nákazy při pobytu rodiny v pronajaté nemovitosti oproti setrvání doma, zároveň určitá část ekonomiky (daně z pronájmu) zůstává v chodu a stát tak nepřijde o poslední možné příjmy v této značně omezené době. S tímto faktem souvisí i skutečnost, že majitelům soukromých nemovitostí NENÍ vyplácena žádná kompenzace za ušlý pronájem PRÁVĚ proto, že tato činnost nebyla omezena.

V brífinku po jednání vlády ze dne 28.1.2021 se řešily kontroly soukromých nemovitostí dozorčím orgánem (Česká obchodní inspekce a Policie ČR), kdy ČOI přiznala, že nemá pravomoc pro tuto kontrolu. Nicméně pan ministr Havlíček zmínil, že kontroly budou chodit v tandemu (1x kontrolor ČOI, 1x policista), druhým dechem však dodal, že jediná reálná hrozba postihu jsou kompenzace vyplácené ubytovatelům, o které by v případě ubytování klientů mohli přijít, toto se však opět týká POUZE velkokapacitních ubytovacích zařízení, nikoliv soukromých nemovitostí, kterým žádná podpora vyplácena NENÍ.

V případě kontroly dojde k legitimaci osob obývajících nemovitost (pokud některá z osob umožní vstup Policie ČR na soukromý pozemek, či do soukromé nemovitosti, bez tohoto souhlasu dozorčí orgán NEMÁ právo vstupu). V žádném případě nemůže dojít k pokutování osob, které si nemovitost pronajaly, jelikož pro toto neexistuje žádný právní rámec, stejně tak nemůže dojít ani k vyhoštění osob, ani k pokutování majitele, který nemovitost pronajal, opět z důvodu neexistence právního rámce.

Na dotaz novinářky po brífinku vlády ČR ze dne 28.1.2021 ohledně pronájmu chat a chalup, zda se toto smí odpověděl ministr Havlíček, že pokud si rodina pronajme chatu v rámci UBYTOVACÍ SLUŽBY (hotely, pensiony), toto možné není, pokud však má nájemní smlouvu, tak není problém.

Pokud chcete mít stoprocentní právní jistotu, rádi Vám k Vašemu pobytu připravíme nájemní smlouvu mezi Vámi a majitelem objektu, kterou si sebou vezměte a na místě ji s majitelem podepište, každý si necháte 1 kopii pro případnou kontrolu (sám ministr zmínil, že kontroly budou, nicméně není možné kontrolovat všechny, ale pouze nějaké minimální případy, vyšší riziko kontroly tedy nepředpokládáme).


FAQ (Často kladené otázky, jak postupovat)

1) Pokud má pronajímatel zájem nemovitost pronajmout, stejně jako má zájem klient si ji pronajmout, pak naším zájmem je tuto skutečnost zprostředkovat.

2) Mám zaplacený pobyt a je nás vyšší počet osob (více rodin)?

Počet osob v pronajímané nemovitosti je vždy na zodpovědnosti klienta, stejně jako například pokud si pozvete více lidí k sobě domů. My tuto skutečnost nekontrolujeme, jelikož pro toto nemáme žádný dostupný mechanismus. Pokud chcete pobyt zrušit, budeme kontaktovat pronajímatele a pokusíme se vyřešit individuální zrušení pobytu s pokrytím nezbytně nutných nákladů vzniklých s rezervací.

3) Mám zaplacený pobyt a jsme skupina osob v rámci jedné rodiny?

Pak není žádný problém s realizací pobytu, jelikož toto neodporuje žádnému vládnímu nařízení. V případě zájmu Vám dodatečně vystavíme nájemní smlouvu o krátkodobém pronájmu, kterou si sebou vezmete na cestu a společně ji na místě s pronajímatelem podepíšete (slouží pouze pro případ eventuelní kontroly a pouze pro případ, že se rozhodnete Policii ČR vpustit na soukromý pozemek či do soukromé nemovitosti).

4) Mám strach z kontroly nemovitosti dozorčím orgánem ČR, co mi hrozí?

Policie ČR nemá bez svolení nájemce právo vstupu na soukromý pozemek. Za pronájem nemovitosti nelze klientovi ani majiteli objektu udělit žádnou pokutu, jelikož na toto neexistuje žádný zákon. Klient nemůže být ze stejného důvodu z nemovitosti vyhoštěn. Majiteli zařízení poskytujícího ubytovací služby (hotel, pension, jiné velkokapacitní zařízení) v případě porušení vládního nařízení ve smyslu ubytování osob hrozí ztráta příspěvku ze státního programu. Toto se netýká majitelů soukromých nemovitostí, ty na žádné kompenzace za zrušený pronájem nárok NEMAJÍ, neměli a mít nebudou.

5) Mám nárok na vrácení peněz, pokud jsem chtěl jet na chalupu s více rodinami a pobyt zruším?

My společně s pronajímatelem garantujeme standard nemovitosti, který popisujeme, včetně příslušného počtu ložnic a lůžek, garantujeme, že nemovitost bude dostupná pro daný počet osob, který je uveden v nabídce. Pokud však došlo k omezení počtu osob v pronajímané nemovitosti a Vy jste původně objednávali pro větší skupinu osob, souvisí omezení přímo s vládní vyhláškou, nikoliv s námi, jelikož nejsme jeho autorem, tudíž nejsme povinni peníze vracet, eventuelní náhradu je nutné nárokovat na autorovi omezení, tedy vládě ČR. To však neznamená, že se společně s pronajímatelem nepokusíme najít vhodné řešení, uspokojivé pro všechny strany tak, aby z toho žádná nevyšla významně poškozená, byť nám ani pronajímatelům nenáleží žádná kompenzace a tedy jakoukoliv související ztrátu bereme na sebe v rámci lidské solidarity.


Morální okénko na závěr

Nesouhlasíme s vládními nařízeními, která jsou dle nás velmi chaotická, často nelogická, nejsou podložena žádnými matematickými důkazy (na co si platíme z našich daní vládu odborníků, kteří nic nedělají) a již jsme se jako národ mohli opakovaně přesvědčit, že ani po roce se vláda nenaučila s lidmi rozumně komunikovat.

Hájíme práva slušných majitelů nemovitostí, které pronájem často živí, stejně jako klientů, kteří si chtějí odpočinout a zejména díky změně prostředí a procházkám v přírodě je toto jeden z posledních způsobů, jak v dnešní době předejít depresím, psychickému stresu a dalším negativům spojeným s koronavirem.

Vláda by si měla uvědomit, že v rámci současných opatření k šíření nemoci nejvíce dochází v rámci setkávání se rodin "doma", i odborníci však přiznali, že toto reálně nelze kontrolovat ani vymáhat, tedy k šíření bude docházet i nadále, jelikož člověk je od přírody tvor společenský a nejsme schopni po dobu měsíců i let žít v totální izolaci/odloučení, toto po nás nikdo nemůže vyžadovat, mnoho seniorů veřejně přiznalo, že pokud se v současné době pokročilého věku nemohou alespoň vidět s rodinnou a mají z toho plynoucí psychické problémy, jaký má pak život smysl. Navzdory tomu vláda hledá viníky a bere si jako rukojmí hotely a pensiony, jakože ani ty nejsou zejména v dnešní době omezené mobility a pohostinství významným zdrojem nákazy.

Při pronájmu soukromé nemovitosti se majitel setká s klientem pouze dvakrát při předání, a to na velmi omezenou dobu. Riziko nákazy tedy rozhodně není vyšší, než při setkání se například s prodavačkou v obchodě, kde se ve frontě u kasy setká řádově více lidí.

Veškerá činnost související s pronájmem soukromých nemovitostí je tedy značným přínosem jak pro majitele objektu, tak pro klienta, nevzniká zde významné epidemiologické riziko a dokud alespoň z tohoto sektoru ekonomiky plynou státu nějaké daně, pak tuto činnost budeme jakkoliv podporovat.