Nabídněte Vaši chatu

Výlet na Pálavu je plný krásné přírody, hradů i vína

Když se řekne Pálava, někomu se vybaví lovci mamutů, někomu dobré víno, jinému krásná krajina, někomu Věstonická Venuše a dalšímu cyklostezky vedoucí mezi vinicemi. Všechno tohle a mnohem více nabízí právě Pavlovské vrchy.

Pavlovské vrchy nebo Pálava?


Na samém jihu Moravy se táhne vápencové pohoří Pavlovské vrchy, kterému se hovorově říká Pálava. Název pochází od vesnice Pavlov, který najdeme přímo na úpatí Pavlovských vrchů. Hřeben z druhohorního vápence vystupuje nad okolní nížinu, která patří k nejsušším oblastem v České republice, jako monumentální přírodní dominanta. Najdeme tu středověké zříceniny, několik přírodních rezervací s vzácnými rostlinami a živočichy i archeologické nálezy.

Výlet na kopec Děvín s výhledem do daleka 


Bíle svítící skály, pro Pálavu tak typické, patří masivu nesoucí jméno Děvín. Protáhlý hřeben Děvína má dva vrcholy:

●       Vyšší vrchol ve výšce 550 m n. m. s vysílačem

●       Nižší vrchol s Dívčími hrady

Výhled z kopce Děvín na Pálavu a vodní nádrž Nové Mlýny

Pokud se na něj vydáte za jasného počasí, uvidíte i na 40 km vzdálené město Brno a taky na Velkou Javořinu v Bílých Karpatech. Mezi obcemi Klentnice a Dolní Věstonice vede naučná stezka Děvín, která je i červenou turistickou cestou. Na vrchol však z naučné stezky musíte odbočit po zelené.

 

 

Gotický Sirotčí hrádek s krutou pověstí


Další z kopců Pálavy nedaleko Klentnice nese název Stolová hora a nachází se na něm Sirotčí hrádek. Je to zřícenina gotického hradu. Z hradu, o kterém jsou dochované zmínky už z 13. století, se dochovala hradní zeď s okenním otvorem, zbytky paláce s třemi okenními otvory a další pozůstatky zdiva hradu. 

Zajímavost:

Jak vznikl název Sirotčí hrádek? Přečtěte si pověst o rytíři Čičošovi, který byl na hradě kastelánem a po narození syna neuposlechl povolávací rozkaz. Synkovi šel za kmotra komtur, který mu dal jméno Orphanus (“sirotek”) a po jeho narození dal Čičoše popravit, stejně jako téměř všechny obyvatele hradu, kdežto vdova zemřela žalem. Sirotka s sebou vzal komtur, když odjel. Ten, když se na hrad po čase vrátil, potkal starce, kterému se z neštěstí na hradě podařilo uniknout a ten mu pověděl, co se stalo s jeho rodiči. Orphanus z toho zešílel a prý po nocích jezdí na koni z hrádku na Turold.

Přírodní rezervace Turold plná vzácných živočichů


Máte dost zřícenin a láká vás změna? V přírodní rezervaci Turold severně od Mikulova je v lomu možné vidět vzácné druhy ptáků, stejně jako projít kolem několika desítek zvláště chráněných rostlin a dokonce tu narazíte i na pakudlanku

V systému jeskyní s 1650 metry chodeb s názvem Jeskyně Na Turoldu je významné zimoviště netopýrů. Kromě netopýrů se jeskyně může pochlubit krasovými útvary, které připomínají třeba květák. Celá tato oblast je i archeologickou a paleontologickou oblastí.

Pálavská archeologie není jen Věstonická Venuše


Všichni jsme se učili o Věstonické Venuši. Pálava patří k oblastem, kde nalezneme nejfrektovanější stopy lidských komunit. Může za to hned několik důvodů – vhodné klimatické podmínky, úrodnost půdy i výhodná poloha na pradávných komunikacích.

 V archeoparku Pavlov se můžete přenést do paleolitického sídliště z doby lovců mamutů a dozvědět se něco více o životě našich prapředků. 

Vinice na Pálavě, v pozadí zřícenina hradu Děvičky

Prostor expozice se nachází na místě, kde skutečně bylo sídliště z období mladého paleolitu a díky tomu je možné vidět odkryté archeologické vrstvy přímo při návštěvě archeologického parku. Moderně pojatý architektonický objekt zvenku vypadá jako louka s bílými asymetrickými věžemi, které mohou evokovat skály na svazích Pálavy. 

 

Archeopark získal ocenění stavba roku 2016. Expozice je udělána atraktivně a láká jak na klasickou muzejní prezentaci nálezů z místní lokality či audiovizuální technologie, tak na experimentální archeologii.

Římané přinesli na Pálavu vinnou révu


Přehradní nádrž Nové Mlýny vzniklá v 80. letech má za následek dechberoucí pohled na jeden z ostrovů – osaměle na něm stojí kostel ze zatopené obce Mušov. Taková scenérie stojí za fotku. Nad nádrží se tyčí svahy Pavlovských vrchů, a i tady byla historicky významná lokalita. 

Za markomanských válek tu bylo patrně výchozí místo pro římskou expanzi na Moravu. Stál tu velký vojenský tábor, kde byste našli i lázně. Navíc o Římanech na Mušově se říká, že do této oblasti přinesli pěstování vinní révy.

Pálava ve sklence vína 

Na Pálavu za vínem

Kraj vína o sobě dává vědět snad na každém kroku. Všudypřítomné vinohrady nelze přehlédnout. Jestliže se pohybujete místní vesnicemi, narazíte na množství vinných sklípků, a pokud se ubytujete přímo v Mikulově, víno vás také nemine. Vždyť z této oblasti pochází i odrůda, která se jmenuje Pálava

Z víru města se rychle dostanete výšlapem na Svatý kopeček, kde vás čeká ohromující výhled na krajinu. Tato oblast se kdysi využívala jako pastviny pro dobytek a církevní stavby, které tu nepřehlédnete jsou ze 17. století. Pokud na kopeček zavítáte v horkém počasí, pro osvěžení nevynechejte i nedaleký zatopený lom.

Pálava je jednoduše místo, které vás ohromí na každém kroku. Je jen na vás, jakým způsobem ji prozkoumáte – ať už se sklenkou vína v ruce, po stopách lovců mamutů, na kole nebo pěšky obdivovat místní přírodu – určitě to bude stát za to!

Informace v souvislosti s šířením nemoci Covid-19

S platností od 3.12.2020 je krátkodobý pronájem nemovitostí povolen za dodržení dalších předmětných vládních nařízení.


Manuál pro krátkodobý pronájem chat a chalup v souvislosti s novými vládními nařízeními vyhlášenými dne 28.1.2021

Od 28.1.2021 dochází ke zpřísnění režimu ubytování s rodinou v rámci home office v hotelech či pensionech, které jsou považovány za ubytovací služby (poskytují další doprovodné služby, stravu, recepci, wellness, masáže, úklid a podobně).

Rádi bychom znovu podotkli, že krátkodobý pronájem soukromých nemovitostí (chat, chalup, rodinným domů, statků a dalších nevyjímaje) NESPADÁ pod ubytovací služby (povinnost dokládat dokument o pracovní cestě či pracovním účelu souvisejícím s ubytováním mají POUZE klienti hotelů, pensionů a jiných velkokapacitních ubytovacích zařízení operující v rámci "ubytovacích služeb", nikoliv klienti, kteří si pronajímají nemovitost od soukromého majitele).

Charakteristika krátkodobého pronájmu je pronájem nemovitosti "vcelku", bez jakýchkoliv doprovodných služeb a souvisí s faktem, že po dobu pronájmu klient pečuje o svěřenou nemovitost s péčí řádného hospodáře a po skončení doby pronájmu vrací nemovitost zpět majiteli.

Problematikou krátkodobého pronájmu a ubytování (ubytování nejsou ubytovací služby, na které se vládní nařízení vztahuje) je podobnost v účelu využití, nicméně se lze přiklonit k té či oné variantě a v obou případech má dotyčný pravdu.

Ubytování samo o sobě souvisí s rekreačními účely, poskytuje se často povlečení, úklid a další služby. Krátkodobý pronájem souvisí s pronájmem celé nemovitosti na předem smluvenou dobu, bez doprovodných služeb, klient se sám o nemovitost stará, provádí úklid a po skončení smluvené doby pronájmu jí vrací zpět pronajímateli.

Zde je možné vidět značnou podobnost a korelaci a ve své podstatě jsou obě varianty správně (ve všeobecných obchodních podmínkách uvádíme "Smlouva o zprostředkování ubytování", byť se jedná o "Smlouvu o zprostředkování pronájmu", jelikož pronajímané nemovitosti jsou bez dalších služeb, pouze pro lepší orientaci klienta zaměňujeme sousloví "krátkodobý pronájem" se slovem "ubytování" pro lepší pochopení klienta).

Velmi podstatným faktem je, že pokud si pronajímáte nemovitost, rozhodně tím neroste riziko šíření nákazy, není rozdíl v riziku šíření nákazy při pobytu rodiny v pronajaté nemovitosti oproti setrvání doma, zároveň určitá část ekonomiky (daně z pronájmu) zůstává v chodu a stát tak nepřijde o poslední možné příjmy v této značně omezené době. S tímto faktem souvisí i skutečnost, že majitelům soukromých nemovitostí NENÍ vyplácena žádná kompenzace za ušlý pronájem PRÁVĚ proto, že tato činnost nebyla omezena.

V brífinku po jednání vlády ze dne 28.1.2021 se řešily kontroly soukromých nemovitostí dozorčím orgánem (Česká obchodní inspekce a Policie ČR), kdy ČOI přiznala, že nemá pravomoc pro tuto kontrolu. Nicméně pan ministr Havlíček zmínil, že kontroly budou chodit v tandemu (1x kontrolor ČOI, 1x policista), druhým dechem však dodal, že jediná reálná hrozba postihu jsou kompenzace vyplácené ubytovatelům, o které by v případě ubytování klientů mohli přijít, toto se však opět týká POUZE velkokapacitních ubytovacích zařízení, nikoliv soukromých nemovitostí, kterým žádná podpora vyplácena NENÍ.

V případě kontroly dojde k legitimaci osob obývajících nemovitost (pokud některá z osob umožní vstup Policie ČR na soukromý pozemek, či do soukromé nemovitosti, bez tohoto souhlasu dozorčí orgán NEMÁ právo vstupu). V žádném případě nemůže dojít k pokutování osob, které si nemovitost pronajaly, jelikož pro toto neexistuje žádný právní rámec, stejně tak nemůže dojít ani k vyhoštění osob, ani k pokutování majitele, který nemovitost pronajal, opět z důvodu neexistence právního rámce.

Na dotaz novinářky po brífinku vlády ČR ze dne 28.1.2021 ohledně pronájmu chat a chalup, zda se toto smí odpověděl ministr Havlíček, že pokud si rodina pronajme chatu v rámci UBYTOVACÍ SLUŽBY (hotely, pensiony), toto možné není, pokud však má nájemní smlouvu, tak není problém.

Pokud chcete mít stoprocentní právní jistotu, rádi Vám k Vašemu pobytu připravíme nájemní smlouvu mezi Vámi a majitelem objektu, kterou si sebou vezměte a na místě ji s majitelem podepište, každý si necháte 1 kopii pro případnou kontrolu (sám ministr zmínil, že kontroly budou, nicméně není možné kontrolovat všechny, ale pouze nějaké minimální případy, vyšší riziko kontroly tedy nepředpokládáme).


FAQ (Často kladené otázky, jak postupovat)

1) Pokud má pronajímatel zájem nemovitost pronajmout, stejně jako má zájem klient si ji pronajmout, pak naším zájmem je tuto skutečnost zprostředkovat.

2) Mám zaplacený pobyt a je nás vyšší počet osob (více rodin)?

Počet osob v pronajímané nemovitosti je vždy na zodpovědnosti klienta, stejně jako například pokud si pozvete více lidí k sobě domů. My tuto skutečnost nekontrolujeme, jelikož pro toto nemáme žádný dostupný mechanismus. Pokud chcete pobyt zrušit, budeme kontaktovat pronajímatele a pokusíme se vyřešit individuální zrušení pobytu s pokrytím nezbytně nutných nákladů vzniklých s rezervací.

3) Mám zaplacený pobyt a jsme skupina osob v rámci jedné rodiny?

Pak není žádný problém s realizací pobytu, jelikož toto neodporuje žádnému vládnímu nařízení. V případě zájmu Vám dodatečně vystavíme nájemní smlouvu o krátkodobém pronájmu, kterou si sebou vezmete na cestu a společně ji na místě s pronajímatelem podepíšete (slouží pouze pro případ eventuelní kontroly a pouze pro případ, že se rozhodnete Policii ČR vpustit na soukromý pozemek či do soukromé nemovitosti).

4) Mám strach z kontroly nemovitosti dozorčím orgánem ČR, co mi hrozí?

Policie ČR nemá bez svolení nájemce právo vstupu na soukromý pozemek. Za pronájem nemovitosti nelze klientovi ani majiteli objektu udělit žádnou pokutu, jelikož na toto neexistuje žádný zákon. Klient nemůže být ze stejného důvodu z nemovitosti vyhoštěn. Majiteli zařízení poskytujícího ubytovací služby (hotel, pension, jiné velkokapacitní zařízení) v případě porušení vládního nařízení ve smyslu ubytování osob hrozí ztráta příspěvku ze státního programu. Toto se netýká majitelů soukromých nemovitostí, ty na žádné kompenzace za zrušený pronájem nárok NEMAJÍ, neměli a mít nebudou.

5) Mám nárok na vrácení peněz, pokud jsem chtěl jet na chalupu s více rodinami a pobyt zruším?

My společně s pronajímatelem garantujeme standard nemovitosti, který popisujeme, včetně příslušného počtu ložnic a lůžek, garantujeme, že nemovitost bude dostupná pro daný počet osob, který je uveden v nabídce. Pokud však došlo k omezení počtu osob v pronajímané nemovitosti a Vy jste původně objednávali pro větší skupinu osob, souvisí omezení přímo s vládní vyhláškou, nikoliv s námi, jelikož nejsme jeho autorem, tudíž nejsme povinni peníze vracet, eventuelní náhradu je nutné nárokovat na autorovi omezení, tedy vládě ČR. To však neznamená, že se společně s pronajímatelem nepokusíme najít vhodné řešení, uspokojivé pro všechny strany tak, aby z toho žádná nevyšla významně poškozená, byť nám ani pronajímatelům nenáleží žádná kompenzace a tedy jakoukoliv související ztrátu bereme na sebe v rámci lidské solidarity.


Morální okénko na závěr

Nesouhlasíme s vládními nařízeními, která jsou dle nás velmi chaotická, často nelogická, nejsou podložena žádnými matematickými důkazy (na co si platíme z našich daní vládu odborníků, kteří nic nedělají) a již jsme se jako národ mohli opakovaně přesvědčit, že ani po roce se vláda nenaučila s lidmi rozumně komunikovat.

Hájíme práva slušných majitelů nemovitostí, které pronájem často živí, stejně jako klientů, kteří si chtějí odpočinout a zejména díky změně prostředí a procházkám v přírodě je toto jeden z posledních způsobů, jak v dnešní době předejít depresím, psychickému stresu a dalším negativům spojeným s koronavirem.

Vláda by si měla uvědomit, že v rámci současných opatření k šíření nemoci nejvíce dochází v rámci setkávání se rodin "doma", i odborníci však přiznali, že toto reálně nelze kontrolovat ani vymáhat, tedy k šíření bude docházet i nadále, jelikož člověk je od přírody tvor společenský a nejsme schopni po dobu měsíců i let žít v totální izolaci/odloučení, toto po nás nikdo nemůže vyžadovat, mnoho seniorů veřejně přiznalo, že pokud se v současné době pokročilého věku nemohou alespoň vidět s rodinnou a mají z toho plynoucí psychické problémy, jaký má pak život smysl. Navzdory tomu vláda hledá viníky a bere si jako rukojmí hotely a pensiony, jakože ani ty nejsou zejména v dnešní době omezené mobility a pohostinství významným zdrojem nákazy.

Při pronájmu soukromé nemovitosti se majitel setká s klientem pouze dvakrát při předání, a to na velmi omezenou dobu. Riziko nákazy tedy rozhodně není vyšší, než při setkání se například s prodavačkou v obchodě, kde se ve frontě u kasy setká řádově více lidí.

Veškerá činnost související s pronájmem soukromých nemovitostí je tedy značným přínosem jak pro majitele objektu, tak pro klienta, nevzniká zde významné epidemiologické riziko a dokud alespoň z tohoto sektoru ekonomiky plynou státu nějaké daně, pak tuto činnost budeme jakkoliv podporovat.