Nabídněte Vaši chatu

Pozdrav z Posázaví

Posázaví je oblast kolem řeky Sázavy a nabízí vše od kultury, přírody až po sportovní a historické vyžití. Dominantní řeka Sázava je oblíbená mezi vodáky, ale i cyklisty a turisty, protože kolem ní vedou upravené cesty ideální pro výlety. Podél řeky je možné navštívit několik hradů a zámků a vidět krásné přírodní útvary a zajímavosti.

Na vodu i za památkami

Není rušná Vltava nic pro vás? Máte radši vodu klidnější? Sázava patří mezi české nejkrásnější řeky a vodáci znají hlavně dva peřejnaté úseky. První je na horním toku – Stvořidla a druhý úsek je Krhanice-Pikovice před ústím do Vltavy. Pro rekreační vodáky a vodáky s dětmi je ideální úsek mezi Kácovem a Českým Šternberkem.

Hrad Český Šternberk

Český Šternberk je gotický hrad přestavěný na zámek, který leží na levém břehu řeky Sázavy. Stojí ve výšce 350 m. n. m.  Hrad patří k nejstarším na našem území. Dodnes patří rodu Sternbergů.

Návštěvníci se mohou těšit na jeden z nejlépe dochovaných hradních celků u nás a na jednu prohlídkovou trasu. Ta nabízí 15 bohatě zařízených a zdobených místností. Kromě prohlídky mohou návštěvníci nahlédnout také do hladomorny.

Duchovní místo Sázavský klášter

V roce 1032  svatý Prokop nechal založit jeden z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách. Vynechat Sázavský klášter, který na vás dýchne tisíciletou tradici, duchovní atmosféru a staré příběhy, nesmíte vynechat.

V klášteře je možné absolvovat prohlídkovou trasu s průvodcem zahrnuje všechna důležitá místa jako je severní terasa, základy románského kostela a také monumentální gotickou architekturu nedostavěného chrámu Panny Marie a s. Jana Křtitele.

Autor fotografie: Vít Švajcr

Zámek Kácov

Zámek Kácov je barokní perla Posázaví a nejde si ji nechat ujít při návštěvě této oblasti. Z krásnou podobu zámku Kácov může velkovévodkyně Anna Marie Toskánská, která si na honosná sídla potrpěla. Zámek je výjimečný svým krytým mostem, které rozděluje zámecké nádvoří.

Most spojuje 150 metrovou dlouhou chodbou zámek a farní kostel. V zámku mohou návštěvnici vidět originální barokní dlažbu, okna i dveře. V zámecké galerii se každoročně pořádají 2 – 3 výstavy  a také se vystavují fotografie a dobové pohlednice.

Posázavský pacifik

Posázavský pacifik je externí železniční dopravce, který působí v Posázaví. Na této trati je stejnojmenný vlak, který vozil trampy za Prahu a bral je do nádherné divočiny, kde dominuje kaňon řeky Sázavy.

 

Pod více jak 100letým názvem se skrývají tratě číslo 210, ta vede Praha – Vrané- Čerčany a trať číslo 212, která vede  přes Čerčany – Kácov do světlé nad Sázavou. Na obou tratích výletníky čeká celá řada míst, která stojí za vidění. Jedná se o hrad Český Šternberk, pivovar Velké Popovice nebo regionální pivovar Kácov.

Za vidění stojí Žampašský most, který je druhým největším kamenným železničním mostem ve střední Evropě. Most vede nad údolím Kocour a potokem Studený a spojuje části Žampach a Studenou městě Jílové u Prahy.

Hrad Ledeč nad Sázavou

Jedním z hradů, který můžete vidět z řeky Sázavy, je Ledeč. Ledeč je postavený na vápencovém ostrohu nad řekou a původně gotický hrad nabízí pravidelné prohlídky a může se v něm navštívit Městské muzeum.

Expozice je opravu bohatá a tak je možné si vybírat z několika okruhů. Návštěvník se může vydat po okruhu muzejním, historickém nebo dětském, který představuje největší výstavu plyšových medvídků v České republice.

Zámek a park Vlašim

Zámek Vlašim je krásnou zastávkou po toulkách po Posázaví. Původně gotický hrad z roku 1303 přestavěný na zámek obklopuje zámecký park, ve kterém je  vidění Čínský pavilon, tři novogotické brány a socha Samsona.

Park je ideální pro dlouhé procházky, odpočinková odpoledne i naučné výlety. V parku návštěvník narazí květnaté vlhké louky v nivě řeky Blanice. Narazit není problém na sály, stinné i výslunné lesy.

Informace v souvislosti s šířením nemoci Covid-19

S platností od 3.12.2020 je krátkodobý pronájem nemovitostí povolen za dodržení dalších předmětných vládních nařízení.


Manuál pro krátkodobý pronájem chat a chalup v souvislosti s novými vládními nařízeními vyhlášenými dne 28.1.2021

Od 28.1.2021 dochází ke zpřísnění režimu ubytování s rodinou v rámci home office v hotelech či pensionech, které jsou považovány za ubytovací služby (poskytují další doprovodné služby, stravu, recepci, wellness, masáže, úklid a podobně).

Rádi bychom znovu podotkli, že krátkodobý pronájem soukromých nemovitostí (chat, chalup, rodinným domů, statků a dalších nevyjímaje) NESPADÁ pod ubytovací služby (povinnost dokládat dokument o pracovní cestě či pracovním účelu souvisejícím s ubytováním mají POUZE klienti hotelů, pensionů a jiných velkokapacitních ubytovacích zařízení operující v rámci "ubytovacích služeb", nikoliv klienti, kteří si pronajímají nemovitost od soukromého majitele).

Charakteristika krátkodobého pronájmu je pronájem nemovitosti "vcelku", bez jakýchkoliv doprovodných služeb a souvisí s faktem, že po dobu pronájmu klient pečuje o svěřenou nemovitost s péčí řádného hospodáře a po skončení doby pronájmu vrací nemovitost zpět majiteli.

Problematikou krátkodobého pronájmu a ubytování (ubytování nejsou ubytovací služby, na které se vládní nařízení vztahuje) je podobnost v účelu využití, nicméně se lze přiklonit k té či oné variantě a v obou případech má dotyčný pravdu.

Ubytování samo o sobě souvisí s rekreačními účely, poskytuje se často povlečení, úklid a další služby. Krátkodobý pronájem souvisí s pronájmem celé nemovitosti na předem smluvenou dobu, bez doprovodných služeb, klient se sám o nemovitost stará, provádí úklid a po skončení smluvené doby pronájmu jí vrací zpět pronajímateli.

Zde je možné vidět značnou podobnost a korelaci a ve své podstatě jsou obě varianty správně (ve všeobecných obchodních podmínkách uvádíme "Smlouva o zprostředkování ubytování", byť se jedná o "Smlouvu o zprostředkování pronájmu", jelikož pronajímané nemovitosti jsou bez dalších služeb, pouze pro lepší orientaci klienta zaměňujeme sousloví "krátkodobý pronájem" se slovem "ubytování" pro lepší pochopení klienta).

Velmi podstatným faktem je, že pokud si pronajímáte nemovitost, rozhodně tím neroste riziko šíření nákazy, není rozdíl v riziku šíření nákazy při pobytu rodiny v pronajaté nemovitosti oproti setrvání doma, zároveň určitá část ekonomiky (daně z pronájmu) zůstává v chodu a stát tak nepřijde o poslední možné příjmy v této značně omezené době. S tímto faktem souvisí i skutečnost, že majitelům soukromých nemovitostí NENÍ vyplácena žádná kompenzace za ušlý pronájem PRÁVĚ proto, že tato činnost nebyla omezena.

V brífinku po jednání vlády ze dne 28.1.2021 se řešily kontroly soukromých nemovitostí dozorčím orgánem (Česká obchodní inspekce a Policie ČR), kdy ČOI přiznala, že nemá pravomoc pro tuto kontrolu. Nicméně pan ministr Havlíček zmínil, že kontroly budou chodit v tandemu (1x kontrolor ČOI, 1x policista), druhým dechem však dodal, že jediná reálná hrozba postihu jsou kompenzace vyplácené ubytovatelům, o které by v případě ubytování klientů mohli přijít, toto se však opět týká POUZE velkokapacitních ubytovacích zařízení, nikoliv soukromých nemovitostí, kterým žádná podpora vyplácena NENÍ.

V případě kontroly dojde k legitimaci osob obývajících nemovitost (pokud některá z osob umožní vstup Policie ČR na soukromý pozemek, či do soukromé nemovitosti, bez tohoto souhlasu dozorčí orgán NEMÁ právo vstupu). V žádném případě nemůže dojít k pokutování osob, které si nemovitost pronajaly, jelikož pro toto neexistuje žádný právní rámec, stejně tak nemůže dojít ani k vyhoštění osob, ani k pokutování majitele, který nemovitost pronajal, opět z důvodu neexistence právního rámce.

Na dotaz novinářky po brífinku vlády ČR ze dne 28.1.2021 ohledně pronájmu chat a chalup, zda se toto smí odpověděl ministr Havlíček, že pokud si rodina pronajme chatu v rámci UBYTOVACÍ SLUŽBY (hotely, pensiony), toto možné není, pokud však má nájemní smlouvu, tak není problém.

Pokud chcete mít stoprocentní právní jistotu, rádi Vám k Vašemu pobytu připravíme nájemní smlouvu mezi Vámi a majitelem objektu, kterou si sebou vezměte a na místě ji s majitelem podepište, každý si necháte 1 kopii pro případnou kontrolu (sám ministr zmínil, že kontroly budou, nicméně není možné kontrolovat všechny, ale pouze nějaké minimální případy, vyšší riziko kontroly tedy nepředpokládáme).


FAQ (Často kladené otázky, jak postupovat)

1) Pokud má pronajímatel zájem nemovitost pronajmout, stejně jako má zájem klient si ji pronajmout, pak naším zájmem je tuto skutečnost zprostředkovat.

2) Mám zaplacený pobyt a je nás vyšší počet osob (více rodin)?

Počet osob v pronajímané nemovitosti je vždy na zodpovědnosti klienta, stejně jako například pokud si pozvete více lidí k sobě domů. My tuto skutečnost nekontrolujeme, jelikož pro toto nemáme žádný dostupný mechanismus. Pokud chcete pobyt zrušit, budeme kontaktovat pronajímatele a pokusíme se vyřešit individuální zrušení pobytu s pokrytím nezbytně nutných nákladů vzniklých s rezervací.

3) Mám zaplacený pobyt a jsme skupina osob v rámci jedné rodiny?

Pak není žádný problém s realizací pobytu, jelikož toto neodporuje žádnému vládnímu nařízení. V případě zájmu Vám dodatečně vystavíme nájemní smlouvu o krátkodobém pronájmu, kterou si sebou vezmete na cestu a společně ji na místě s pronajímatelem podepíšete (slouží pouze pro případ eventuelní kontroly a pouze pro případ, že se rozhodnete Policii ČR vpustit na soukromý pozemek či do soukromé nemovitosti).

4) Mám strach z kontroly nemovitosti dozorčím orgánem ČR, co mi hrozí?

Policie ČR nemá bez svolení nájemce právo vstupu na soukromý pozemek. Za pronájem nemovitosti nelze klientovi ani majiteli objektu udělit žádnou pokutu, jelikož na toto neexistuje žádný zákon. Klient nemůže být ze stejného důvodu z nemovitosti vyhoštěn. Majiteli zařízení poskytujícího ubytovací služby (hotel, pension, jiné velkokapacitní zařízení) v případě porušení vládního nařízení ve smyslu ubytování osob hrozí ztráta příspěvku ze státního programu. Toto se netýká majitelů soukromých nemovitostí, ty na žádné kompenzace za zrušený pronájem nárok NEMAJÍ, neměli a mít nebudou.

5) Mám nárok na vrácení peněz, pokud jsem chtěl jet na chalupu s více rodinami a pobyt zruším?

My společně s pronajímatelem garantujeme standard nemovitosti, který popisujeme, včetně příslušného počtu ložnic a lůžek, garantujeme, že nemovitost bude dostupná pro daný počet osob, který je uveden v nabídce. Pokud však došlo k omezení počtu osob v pronajímané nemovitosti a Vy jste původně objednávali pro větší skupinu osob, souvisí omezení přímo s vládní vyhláškou, nikoliv s námi, jelikož nejsme jeho autorem, tudíž nejsme povinni peníze vracet, eventuelní náhradu je nutné nárokovat na autorovi omezení, tedy vládě ČR. To však neznamená, že se společně s pronajímatelem nepokusíme najít vhodné řešení, uspokojivé pro všechny strany tak, aby z toho žádná nevyšla významně poškozená, byť nám ani pronajímatelům nenáleží žádná kompenzace a tedy jakoukoliv související ztrátu bereme na sebe v rámci lidské solidarity.


Morální okénko na závěr

Nesouhlasíme s vládními nařízeními, která jsou dle nás velmi chaotická, často nelogická, nejsou podložena žádnými matematickými důkazy (na co si platíme z našich daní vládu odborníků, kteří nic nedělají) a již jsme se jako národ mohli opakovaně přesvědčit, že ani po roce se vláda nenaučila s lidmi rozumně komunikovat.

Hájíme práva slušných majitelů nemovitostí, které pronájem často živí, stejně jako klientů, kteří si chtějí odpočinout a zejména díky změně prostředí a procházkám v přírodě je toto jeden z posledních způsobů, jak v dnešní době předejít depresím, psychickému stresu a dalším negativům spojeným s koronavirem.

Vláda by si měla uvědomit, že v rámci současných opatření k šíření nemoci nejvíce dochází v rámci setkávání se rodin "doma", i odborníci však přiznali, že toto reálně nelze kontrolovat ani vymáhat, tedy k šíření bude docházet i nadále, jelikož člověk je od přírody tvor společenský a nejsme schopni po dobu měsíců i let žít v totální izolaci/odloučení, toto po nás nikdo nemůže vyžadovat, mnoho seniorů veřejně přiznalo, že pokud se v současné době pokročilého věku nemohou alespoň vidět s rodinnou a mají z toho plynoucí psychické problémy, jaký má pak život smysl. Navzdory tomu vláda hledá viníky a bere si jako rukojmí hotely a pensiony, jakože ani ty nejsou zejména v dnešní době omezené mobility a pohostinství významným zdrojem nákazy.

Při pronájmu soukromé nemovitosti se majitel setká s klientem pouze dvakrát při předání, a to na velmi omezenou dobu. Riziko nákazy tedy rozhodně není vyšší, než při setkání se například s prodavačkou v obchodě, kde se ve frontě u kasy setká řádově více lidí.

Veškerá činnost související s pronájmem soukromých nemovitostí je tedy značným přínosem jak pro majitele objektu, tak pro klienta, nevzniká zde významné epidemiologické riziko a dokud alespoň z tohoto sektoru ekonomiky plynou státu nějaké daně, pak tuto činnost budeme jakkoliv podporovat.