Nabídněte Vaši chatu

Krása Novohradska

Novohradské hory jsou velmi často opomíjené a je to velká škoda. Nabízejí téměř neponičenou přírodu plnou potoků, lesů a rašelinišť. V létě jsou jako stvořené pro túry a cyklovýlety v zimě pak na běžky a lyžování. Navíc jsou v nich ukryté dva české pralesy.
 

Brána do Novohradských hor

Branou do Novohradských hor je město Nové Hrady v nejjižnějším cípu jihu Čech. Pří příjezdu do města s na první pohled všimnete mohutného opevněného hradu. Pokud nejste milovníkem hradů, ale spíše procházek, můžete navštívit Terčino údolí.

Gotický hrad patřil několika rodům, z nichž nejdéle v něm žil rod Buquoyů. Při prohlídce tak můžete nahlédnout do historie rodů. Součásti areálu je také palác, parkán a kolem hradu vede hradní příkop.

Terčino údolí je anglický park s okrasnými stromy a keři. Své jméno získal park po manželce hraběte Buquoyho Terezie, která zde nechala vybudovat zámeček se zahradami, empírový dům, mlýn a umělý vodopád. Při procházce narazíte na upravené cestičky, můstky, lavičky a romantické výhledy.

Připravte si sjezdovky i běžky

Novohradské hory ožívají také v zimě. Milovníci běžkování nesmí vynechat prostor Hojná Voda – Staré Hutě. Tímto prostorem prochází cyklostezka, která je v zimě udržovaná jako lyžařský běžecký areál. Trasa se jmenuje Novohradská zimní běhačka a navazuje na tratě v Dolním Rakousku.

Běžecké okruhy

- běžecký okruh z Hojné Vody – 32 km, střední obtížnost
- běžecký okruh z Leopoldova – 26 km, těžké obtížnost
- běžecký okruh kolem Vysoké – 10 km, středně těžká obtížnost
- ze Žofína kolem Točníku – 19 km, těžká obtížnost

Lyžování

Pokud máte raději sjezdové lyžování, není to z Novohradských hor daleko ( cca 20 km) do lyžařského střediska Harmannschlagu. Další, rakouským střediskem pro sjezdové lyžování je Karlstift. Na české straně je to pak středisko Kozí pláň.  V zimě funguje v Benešově Husky Dream, kde si můžete vyzkoušet jízdu s psím spřežením.

Rašeniliště, lesy, příroda

Chcete vidět, jak vypadá téměř nedotčená příroda plná rozlehlých hlubokých lesů, rozsáhlých luk a zurčících potoků a hladin rybníků. Novohradské hory patří mezi méně známé a navštěvované hor v Česku a je to škoda.

Novohradské hory zabírají celkem 162 km2 a vedou od Nových Hradů, Benešova nad Černou, Dolního Dvořiště, přes Malont až ke státním hranicím s Rakouskem, kde vedou až k údolí Dunaje.

Novohradské hory díky tomu, že jsou opomíjené si zachovaly přírodu, kde člověk téměř nezasáhl. Je to také díky tomu, že toto území bývalo hraničním přechodem a až v roce 2000 byl vyhlášen Přírodní park Novohradské hory.

Novohradské hory jsou vhodné na výlet v každém ročním období. Zvláště na podzim, kdy se příroda zbarví do podzimních barev jsou procházky po horských vrcholcích jako jsou Kamenec, Myslivna nebo také po rašeliništích nezapomenutelné. Největší rašeliniště je Stodůlecké s rozlohou 30 ha, kde původním porostem byly kleče a rašelinný bor.

Vyjděte tisícovku

V Západní části Novohradských hor se nacházejí hned dvě hory, které dosahují patří mezi tisícovky. Jedná se konkrétně o Myslivnu a Kamenec. Cesta k těmto horám vede panenskou přírodou, rybníky, skalkami a vysokými stromy.

Kamenec je nejvyšším vrcholem Novohradských hor a má 1 072 metrů. Vede na něj zelená turistická stezka, a to ze 3 km vzdáleného Pohoří na Šumavě. Na vrcholu je k vidění nejen krásný výhled, ale také skalní hradbu, na kterém je geodetický bod.

Druhá tisícovka je Myslivna vysoká 1 040 metrů a nachází se 3,5 km od obce Pohoří na Šumavě. Na vrcholu hory je lesácká chata a geodetický bod.

 

Zavítejte do pralesa

Velmi blízko rakouské hranici se nachází prales Hojná voda. Prales se rozkládá na 8,56 ha a je tvořený příkrým balvanitým svahem, na kterém se rozprostírá bukový porost s příměsí smrků a klen. Hojně v pralese roste také bylina kyčelnice devítilistá. K pralesu se dostanete po červené značce z Hojné Vody.

Druhým pralesem je Žofínský prales. Ten je ovšem veřejnosti nepřístupný a je proti lidem a zvěři chráněný vysokým plotem. V Žofínském pralese rostou mohutné, až 400 let staré jedle. Oba pralesy patří mezi nejstarší v České republice a ve střední Evropě.

Přečtěte si také:

Vyrážíte prozkoumat Novohradské hory? Naše tipy na výlety si zamilujete

Jak si co nejvíce užít Krušné hory? Prozradíme vám to

Poznejte Český Krumlov a okolí
 
 

Informace v souvislosti s šířením nemoci Covid-19

S platností od 3.12.2020 je krátkodobý pronájem nemovitostí povolen za dodržení dalších předmětných vládních nařízení.


Manuál pro krátkodobý pronájem chat a chalup v souvislosti s novými vládními nařízeními vyhlášenými dne 28.1.2021

Od 28.1.2021 dochází ke zpřísnění režimu ubytování s rodinou v rámci home office v hotelech či pensionech, které jsou považovány za ubytovací služby (poskytují další doprovodné služby, stravu, recepci, wellness, masáže, úklid a podobně).

Rádi bychom znovu podotkli, že krátkodobý pronájem soukromých nemovitostí (chat, chalup, rodinným domů, statků a dalších nevyjímaje) NESPADÁ pod ubytovací služby (povinnost dokládat dokument o pracovní cestě či pracovním účelu souvisejícím s ubytováním mají POUZE klienti hotelů, pensionů a jiných velkokapacitních ubytovacích zařízení operující v rámci "ubytovacích služeb", nikoliv klienti, kteří si pronajímají nemovitost od soukromého majitele).

Charakteristika krátkodobého pronájmu je pronájem nemovitosti "vcelku", bez jakýchkoliv doprovodných služeb a souvisí s faktem, že po dobu pronájmu klient pečuje o svěřenou nemovitost s péčí řádného hospodáře a po skončení doby pronájmu vrací nemovitost zpět majiteli.

Problematikou krátkodobého pronájmu a ubytování (ubytování nejsou ubytovací služby, na které se vládní nařízení vztahuje) je podobnost v účelu využití, nicméně se lze přiklonit k té či oné variantě a v obou případech má dotyčný pravdu.

Ubytování samo o sobě souvisí s rekreačními účely, poskytuje se často povlečení, úklid a další služby. Krátkodobý pronájem souvisí s pronájmem celé nemovitosti na předem smluvenou dobu, bez doprovodných služeb, klient se sám o nemovitost stará, provádí úklid a po skončení smluvené doby pronájmu jí vrací zpět pronajímateli.

Zde je možné vidět značnou podobnost a korelaci a ve své podstatě jsou obě varianty správně (ve všeobecných obchodních podmínkách uvádíme "Smlouva o zprostředkování ubytování", byť se jedná o "Smlouvu o zprostředkování pronájmu", jelikož pronajímané nemovitosti jsou bez dalších služeb, pouze pro lepší orientaci klienta zaměňujeme sousloví "krátkodobý pronájem" se slovem "ubytování" pro lepší pochopení klienta).

Velmi podstatným faktem je, že pokud si pronajímáte nemovitost, rozhodně tím neroste riziko šíření nákazy, není rozdíl v riziku šíření nákazy při pobytu rodiny v pronajaté nemovitosti oproti setrvání doma, zároveň určitá část ekonomiky (daně z pronájmu) zůstává v chodu a stát tak nepřijde o poslední možné příjmy v této značně omezené době. S tímto faktem souvisí i skutečnost, že majitelům soukromých nemovitostí NENÍ vyplácena žádná kompenzace za ušlý pronájem PRÁVĚ proto, že tato činnost nebyla omezena.

V brífinku po jednání vlády ze dne 28.1.2021 se řešily kontroly soukromých nemovitostí dozorčím orgánem (Česká obchodní inspekce a Policie ČR), kdy ČOI přiznala, že nemá pravomoc pro tuto kontrolu. Nicméně pan ministr Havlíček zmínil, že kontroly budou chodit v tandemu (1x kontrolor ČOI, 1x policista), druhým dechem však dodal, že jediná reálná hrozba postihu jsou kompenzace vyplácené ubytovatelům, o které by v případě ubytování klientů mohli přijít, toto se však opět týká POUZE velkokapacitních ubytovacích zařízení, nikoliv soukromých nemovitostí, kterým žádná podpora vyplácena NENÍ.

V případě kontroly dojde k legitimaci osob obývajících nemovitost (pokud některá z osob umožní vstup Policie ČR na soukromý pozemek, či do soukromé nemovitosti, bez tohoto souhlasu dozorčí orgán NEMÁ právo vstupu). V žádném případě nemůže dojít k pokutování osob, které si nemovitost pronajaly, jelikož pro toto neexistuje žádný právní rámec, stejně tak nemůže dojít ani k vyhoštění osob, ani k pokutování majitele, který nemovitost pronajal, opět z důvodu neexistence právního rámce.

Na dotaz novinářky po brífinku vlády ČR ze dne 28.1.2021 ohledně pronájmu chat a chalup, zda se toto smí odpověděl ministr Havlíček, že pokud si rodina pronajme chatu v rámci UBYTOVACÍ SLUŽBY (hotely, pensiony), toto možné není, pokud však má nájemní smlouvu, tak není problém.

Pokud chcete mít stoprocentní právní jistotu, rádi Vám k Vašemu pobytu připravíme nájemní smlouvu mezi Vámi a majitelem objektu, kterou si sebou vezměte a na místě ji s majitelem podepište, každý si necháte 1 kopii pro případnou kontrolu (sám ministr zmínil, že kontroly budou, nicméně není možné kontrolovat všechny, ale pouze nějaké minimální případy, vyšší riziko kontroly tedy nepředpokládáme).


FAQ (Často kladené otázky, jak postupovat)

1) Pokud má pronajímatel zájem nemovitost pronajmout, stejně jako má zájem klient si ji pronajmout, pak naším zájmem je tuto skutečnost zprostředkovat.

2) Mám zaplacený pobyt a je nás vyšší počet osob (více rodin)?

Počet osob v pronajímané nemovitosti je vždy na zodpovědnosti klienta, stejně jako například pokud si pozvete více lidí k sobě domů. My tuto skutečnost nekontrolujeme, jelikož pro toto nemáme žádný dostupný mechanismus. Pokud chcete pobyt zrušit, budeme kontaktovat pronajímatele a pokusíme se vyřešit individuální zrušení pobytu s pokrytím nezbytně nutných nákladů vzniklých s rezervací.

3) Mám zaplacený pobyt a jsme skupina osob v rámci jedné rodiny?

Pak není žádný problém s realizací pobytu, jelikož toto neodporuje žádnému vládnímu nařízení. V případě zájmu Vám dodatečně vystavíme nájemní smlouvu o krátkodobém pronájmu, kterou si sebou vezmete na cestu a společně ji na místě s pronajímatelem podepíšete (slouží pouze pro případ eventuelní kontroly a pouze pro případ, že se rozhodnete Policii ČR vpustit na soukromý pozemek či do soukromé nemovitosti).

4) Mám strach z kontroly nemovitosti dozorčím orgánem ČR, co mi hrozí?

Policie ČR nemá bez svolení nájemce právo vstupu na soukromý pozemek. Za pronájem nemovitosti nelze klientovi ani majiteli objektu udělit žádnou pokutu, jelikož na toto neexistuje žádný zákon. Klient nemůže být ze stejného důvodu z nemovitosti vyhoštěn. Majiteli zařízení poskytujícího ubytovací služby (hotel, pension, jiné velkokapacitní zařízení) v případě porušení vládního nařízení ve smyslu ubytování osob hrozí ztráta příspěvku ze státního programu. Toto se netýká majitelů soukromých nemovitostí, ty na žádné kompenzace za zrušený pronájem nárok NEMAJÍ, neměli a mít nebudou.

5) Mám nárok na vrácení peněz, pokud jsem chtěl jet na chalupu s více rodinami a pobyt zruším?

My společně s pronajímatelem garantujeme standard nemovitosti, který popisujeme, včetně příslušného počtu ložnic a lůžek, garantujeme, že nemovitost bude dostupná pro daný počet osob, který je uveden v nabídce. Pokud však došlo k omezení počtu osob v pronajímané nemovitosti a Vy jste původně objednávali pro větší skupinu osob, souvisí omezení přímo s vládní vyhláškou, nikoliv s námi, jelikož nejsme jeho autorem, tudíž nejsme povinni peníze vracet, eventuelní náhradu je nutné nárokovat na autorovi omezení, tedy vládě ČR. To však neznamená, že se společně s pronajímatelem nepokusíme najít vhodné řešení, uspokojivé pro všechny strany tak, aby z toho žádná nevyšla významně poškozená, byť nám ani pronajímatelům nenáleží žádná kompenzace a tedy jakoukoliv související ztrátu bereme na sebe v rámci lidské solidarity.


Morální okénko na závěr

Nesouhlasíme s vládními nařízeními, která jsou dle nás velmi chaotická, často nelogická, nejsou podložena žádnými matematickými důkazy (na co si platíme z našich daní vládu odborníků, kteří nic nedělají) a již jsme se jako národ mohli opakovaně přesvědčit, že ani po roce se vláda nenaučila s lidmi rozumně komunikovat.

Hájíme práva slušných majitelů nemovitostí, které pronájem často živí, stejně jako klientů, kteří si chtějí odpočinout a zejména díky změně prostředí a procházkám v přírodě je toto jeden z posledních způsobů, jak v dnešní době předejít depresím, psychickému stresu a dalším negativům spojeným s koronavirem.

Vláda by si měla uvědomit, že v rámci současných opatření k šíření nemoci nejvíce dochází v rámci setkávání se rodin "doma", i odborníci však přiznali, že toto reálně nelze kontrolovat ani vymáhat, tedy k šíření bude docházet i nadále, jelikož člověk je od přírody tvor společenský a nejsme schopni po dobu měsíců i let žít v totální izolaci/odloučení, toto po nás nikdo nemůže vyžadovat, mnoho seniorů veřejně přiznalo, že pokud se v současné době pokročilého věku nemohou alespoň vidět s rodinnou a mají z toho plynoucí psychické problémy, jaký má pak život smysl. Navzdory tomu vláda hledá viníky a bere si jako rukojmí hotely a pensiony, jakože ani ty nejsou zejména v dnešní době omezené mobility a pohostinství významným zdrojem nákazy.

Při pronájmu soukromé nemovitosti se majitel setká s klientem pouze dvakrát při předání, a to na velmi omezenou dobu. Riziko nákazy tedy rozhodně není vyšší, než při setkání se například s prodavačkou v obchodě, kde se ve frontě u kasy setká řádově více lidí.

Veškerá činnost související s pronájmem soukromých nemovitostí je tedy značným přínosem jak pro majitele objektu, tak pro klienta, nevzniká zde významné epidemiologické riziko a dokud alespoň z tohoto sektoru ekonomiky plynou státu nějaké daně, pak tuto činnost budeme jakkoliv podporovat.